Lidmaatschap en contributie

Lidmaatschap en contributie - Disc Devils Twente Enschede

Lidmaatschap

Bij het lidmaatschap van Disc Devils Twente is inbegrepen dat je één keer per week (voor jeugd) of twee keer per week (voor studenten en volwassenen) kunt trainen. Bovendien ben je ingeschreven bij de Nederlandse Frisbee Bond. Ook kun je onder andere deelnemen aan de activiteiten die wij organiseren met Pasen, Sinterklaas en ons nieuwjaarsdiner. Kosten voor deelname aan toernooien zijn niet inbegrepen bij de contributie.

Inschrijfformulier downloaden
jeugd en jong volwassenen (Nederlandstalig formulier)
volwassenen (Nederlandstalig formulier)
adults (English form)

Contributie 2021

Lidmaatschap en contributie 2018 Disc Devils Twente Enschede Ultimate Frisbee

Actie

Jeugd: als je een nieuw lid aanbrengt, krijg je naar keuze een kadobon of een bioscoopbon t.w.v. € 10,00.

Opzeggen lidmaatschap

Over het opzeggen van het lidmaatschap is in onze statuten geregeld:
”Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk, daaronder ook begrepen via e-mail aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.” (Art. 6.2) Als je je lidmaatschap wil opzeggen, moeten wij voor 3 december een schriftelijke opzegging van jou hebben ontvangen. Voor jeugdleden is het mogelijk hun lidmaatschap aan het eind van het schooljaar op te zeggen.

formulier opzeggen lidmaatschap

Meer informatie

Wanneer jij nog vragen hebt over het lidmaatschap bij onze vereniging, vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met jou op.

formulier meer informatie