ALV met bestuurswissel
3 juli 2020

DDT-bestuur sinds juli 2020. v.l.n.r. Betty, Stéphanie, Enno, Marthe, Robbert, Matthias

De eerste van de jaarlijkse twee ALV’s heeft begin deze zomer plaatsgevonden, met een dertiental aanwezigen. Dankzij een oproep  aan iedereen om bij afwezigheid een ander lid te machtigen, kwam daar nog een tiental (gemachtigde) stemmen bij.

Dit mooie aantal van drieëntwintig stemmen was genoeg om aftredend voorzitter Simone Muskee tot erelid te benoemen!  Simone heeft de vereniging ruim tien jaar als bestuurslid gediend. Ze had als voorzitter haar lijntjes strak lopen, en heeft naast de noodzakelijke regie altijd veel extra’s gedaan, zoals het organiseren van het in Enschede gehouden jeugdtoernooi Vot Smiet’n. Gelukkig ging dit niet ongezien, bezegeld met haar nieuwe plek als erelid.

Een vereniging kan natuurlijk niet zonder voorzitter blijven, en het was nog wel even spannend of we op tijd een nieuwe voorzitter zouden vinden. Maar dat is gelukt, in de persoon van Enno Biewinga! Een jong lid, maar als actief speler iemand die haast nooit een training overslaat. We hebben er alle vertrouwen in dat Enno zijn rol als voorzitter even loyaal uitvoert als dat hij traint 😊

Daarnaast mochten we ook Stephanie Bertet verwelkomen als jeugdcommissaris. Voorheen was deze bestuursplek leeg, en werd ingevuld door Simone die daarmee eigenlijk een dubbelrol vervulde. Het is heel fijn om nu iemand te hebben die zich volledig aan de coördinatie van de jeugd kan wijden. En het gegeven dat ze zelf een ervaren speler is, en bovendien moeder van twee jeugdspelers, is daarbij helemaal geen nadeel!

Naast de bestuurswissel zijn tijdens de ALV nog een paar belangrijke punten besproken. Onder meer de uitslag van een peiling hoe ver leden bereid zijn te reizen naar toernooien, een voorstel voor een gewijzigde opzet van de volwassenentraining op vrijdag, en waar we de kleine winst van 2019 voor kunnen gebruiken.

Ook moet weer een nieuwe Devils`-Heavencommissie worden samengesteld, en gaan we in oktober van dit jaar het dertigjarig lustrum van de vereniging vieren. Dus genoeg te doen, en hulp altijd welkom. Jullie weten ons te vinden!