Eerste bestuursvergadering 2020
6 januari 2020

Disc Devils Twente 202, Ultimate Frisbee Bestuurswissel DDT
Nieuw bestuur 2020: v.l.n.r. Betty (secretaris), Simone (voorzitter), Marthe (promocommissaris), Robert (penningmeester), Matthias (wedstrijdcommissaris).

Afgelopen november is tijdens de ALV een nieuw bestuur aangetreden. De trouwe kartrekkers Simone (voorzitter&jeugdcommissaris) en Robert (penningmeester) zitten nog altijd rotsvast op hun plaats. Verder is terug van weggeweest Betty (secretaris) toegetreden in haar oude functie– onder voorwaarde dat vergaderen korter kan, we gaan ons best doen! Matthias’ toch al actieve rol in plannen en organiseren (en het nodige gespam 😉 ) is geformaliseerd met zijn benoeming tot wedstrijdcommissaris. Tot slot neemt Marthe de taak  van promocommissaris over. We danken Lodi  en Thijs -nu beiden het bestuur verlaten- voor hun inzet!

Het nieuwe jaar is inmiddels afgetrapt met de eerste vergadering van het nieuwe bestuur. Erwtensoep voor de uitgehongerden onder ons (zeg niet wie) en Oostenrijkse kruidenthee ontbraken niet.

Er staan ook voor dit jaar weer veel activiteiten op stapel. Met natuurlijk als eerst ons eigen toernooi Devils’ Heaven, waarbij we teams uit vier verschillende landen bij ons in Enschede mogen verwelkomen. Aankondigen voor volgende evenementen zullen niet lang op zich laten wachten!  

We hebben veel zin in komend jaar, en doen een oproep aan iedereen om mee te denken en doen! We blijven allen bereikbaar via bestuur@discdevilstwente.nl.

En of het gelukt is de eerste vergadering kort te houden? Dat moet je maar aan Betty vragen…